Technický čtvrtek: SYNER

Technický čtvrtek 1. 12. 2022

Výstavba areálu bioplynové stanice Mladá Boleslav

1. 12. 2022 od 13.00 hod.
Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:
Martin Groš, manažer projektu, SYNER, s.r.o.
Ondřej Jandejsek, hlavní stavbyvedoucí, SYNER, s.r.o.

Projekt výstavby areálu bioplynové stanice v Mladé Boleslavi pro zpracování biologického odpadu je významnou ekologicky orientovanou stavbou. Po dokončení se v nové technologii bude vyrábět biometan, kterým budou prostřednictvím bioCNG čerpací stanice plněny autobusy městské hromadné dopravy i vozy pro svoz komunálního odpadu. V kogenerační jednotce bude biometan využíván i pro výrobu tepla a elektrické energie.

Díky bioplynové stanici tak získá tento průmyslový region efektivní zdroj energie, který zpracováním odpadu snižuje nejen ekologickou zátěž, ale i závislost na fosilních surovinách, jako jsou ropa a zemní plyn.

V přednášce vás seznámíme s průběhem výstavby i se stavebními a technologickými problémy a zajímavostmi, které stavbu bioplynové stanice provázely. Krátce popíšeme i způsob výroby bioplynu z odpadů.  

Po prezentaci můžete se zástupci společnosti prodiskutovat otázky týkající se realizovaných projektů i možnost spolupráce se společností SYNER, s.r.o.

Přednáška je zdarma pro všechny zájemce o dané téma. Není třeba se předem registrovat.

Na akci lze také získat kredity do projektu Index studenta ČVUT.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.