Technický čtvrtek: TORION

Technický čtvrtek 10. 11. 2022

Logistické centrum LIDL – Kladno - Dříň

10. 11. 2022 od 13.00 hod.
Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:
Ing. Robert Špalek, jednatel společnosti TORION, projekční kancelář, s.r.o. – Plzeň

Projekt logistického centra LIDL v území brownfieldu průmyslové zóny Kladno – Dříň ukazuje špičkové stavební řešení objektu určeného ke skladování a distribuci potravinového i nepotravinového zboží. Výsledkem je stavba, která získala ocenění Stavba roku 2021. Při realizaci bylo využito špičkových technologií v oblasti chlazení a mražení, stejně tak jsou na nejvyšší úrovni požární zabezpečení, inteligentní systémy měření a regulace a zejména logistické využití objektu, jemuž byla nosná konstrukce ušita na míru. Samozřejmostí je i využití tzv. šedých vod. Zvláštností byl požadavek na přeložku železniční vlečky a také nutnost přemostění kanalizace pod skladem pro každý sloup v jejím ochranném pásmu v celé šířce budovy.

Do dispozic objektu jsou mj. zakomponována atria pro odpočinek zaměstnanců, interiéry byly řešeny ve spolupráci s interiérovým architektem.

Projektová příprava startovala v létě roku 2017 studiemi, na konci roku 2018 bylo již vydáno stavební povolení. Samotná stavba byla zahájena na konci roku 2018 a dokončena na začátku roku 2021.

Po prezentaci budou zástupci společnosti připraveni s vámi prodiskutovat i další otázky týkající se projektu, případně možnosti uplatnění ve společnosti TORION.

Přednáška je zdarma pro všechny zájemce o dané téma. Není třeba se předem registrovat.

Na akci lze také získat kredity do projektu Index studenta ČVUT.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.