Týden betonu 22. – 26. 4. 2024

Týden betonu 2024

22. – 26. dubna 2024

Pořádá pro studenty Fakulty stavební ČVUT Katedra technologie staveb s vybranými odborníky z jiných kateder

Po loňské úspěšné akci bychom vás chtěli pozvat na další ročník Týdne betonu, který se koná 22. – 26. 4. 2024. Prostor před Fakultou stavební ČVUT se na jeden týden promění ve staveniště, kde si studenti fakulty v rámci workshopu vyzkouší technologii betonáže a s ní související procesy. Veřejnost zveme na nejzajímavější části programu jako diváky viz program níže. 

Pro studenty fakulty jsou připravené i exkurze na reálné stavby a technický den plný přednášek s tématem beton.

Týden betonu je nejen v ČR, ale i v celé střední Evropě ojedinělým projektem.

Workshop "Betonáž"

Workshop bude probíhat celý týden před budovou Fakulty stavební ČVUT. Tématem bude provedení prvku městského mobiliáře – betonové sochy a lavičky.

Stavbu budou provádět studenti Fakulty stavební ČVUT pod odborným vedením pedagogů a odborníků. Divácky je workshop přístupný jak studentům, tak široké veřejnosti.

Program

Program s diváckou účastí veřejnosti

Většina akcí bude probíhat před budovou Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

pondělí 22. 4.

8:00 Workshop studentů fakulty – Bednění prvku mobiliáře – 1. část, před vchodem fakulty

10:00 Workshop studentů fakulty – Vázání výztuže prvku mobiliáře, před vchodem fakulty

11:00 Slavnostní zahájení Týdne betonu před vchodem fakulty

14:00 Workshop studentů fakulty – Bednění prvku mobiliáře – 2. část, před vchodem fakulty

úterý 23.4.

8:00 Workshop studentů FSv – Bednění prvku mobiliáře – 3. část, před vchodem fakulty

12:00 Slovo děkana FSv prof. Ing. Jiřího Máci, CSc. a proděkanů Fakulty stavební ČVUT, na pódiu před vchodem fakulty

13:00 – 15:00 koncert skupiny The Brownies, před vchodem fakulty

12:00 – 17:00 Workshop studentů fakulty – Betonáž prvku mobiliáře, před vchodem fakulty

středa 24.4.

9:00 – 16:00 Technický den Týdne betonu – odborné přednášky (pouze pro studenty fakulty), kavárna Kantor Coffee (Čítárna)

čtvrtek 25.4.

Den exkurzí (pouze  pro studenty fakulty – seznam exkurzí)

10:00 Prezentace firmy Jádrové vrtání – lámání železobetonového panelu, před vchodem fakulty

pátek 26.4.

Workshopy studentů před vchodem fakulty:

10:00 odbednění prvku mobiliáře

12:30 obracení a transport jeřábem prvku mobiliáře

13:00 demontáž oplocení

13:00 Slavnostní zakončení akce

Exkurze

V průběhu týdne proběhne řada exkurzí na stavby, kde se provádějí betonáže a navazující práce. Exkurze jsou určené pouze studentům Fakulty stavební ČVUT. Cílem jsou aktuální projekty partnerských stavebních firem. 

V rámci exkurzí budou navštíveny následující stavby:

 • Rekonstrukce paláce Špork – HINTON a.s.
 • Bytový dům Hloubětín – Metrostav
 • Bytový dům Pod Harfou – společnost PP53 a.s.
 • Bytový dům Pod Harfou – společnost PP53 a.s.
 • Metro D – vstupní vestibulová stanice a tunel – společnost Strabag a.s.
 • Revitalizace Burzy v Pražské tržnici v Holešovicích – společnost Konsit a.s.
 • Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady – společnost Konsit a.s.
 • Rekonstrukce Barrandovského mostu – společnost PORR a.s.
 • Vestavba sportovní haly na dvoře SPŠ Dušní– společnost GEMO a.s.
 • Přístavba Nemocnice Motol – společnost GEMO a.s.
 • Novostavba polyfunkčního domu V Olšinách – společnost Zakládání staveb a.s. a Terracon a.s.
 • Bytový komplex Hagibor – společnost Syner, s.r.o.
 • Most inteligence – společnost GJW Praha spol. s. r. o.
 • Rekonstrukce obchodního domu Máj – společnost AMADEUS Real Estate a.s.

Témata exkurzí:

Technický den 24. 4.

Technický den nabídne odborné přednášky, které proběhnou v jednom dnu a to 24. 4. 2024 v kavárně Kantor Coffee (Čítárna Fakulty stavební ČVUT). Přednášky jsou určené také pouze pro studenty naší fakulty. 

 Podrobný program přednášek je studentům dostupný na Studentském portálu.

Aréna "beton"

„Aréna“ se skládá z odborných přednášek pro studenty na téma beton. Koná se v rámci technického dne 24. 4. 2024 od 13:00 do cca 15:00 v kavárně Kantor Coffee (Čítárna Fakulty stavební ČVUT).

Pořadatel a záštita projektu

Projekt vznikl ve spolupráci Katedry technologie staveb s vybranými odborníky z jiných kateder.

Je realizován pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, projektu Koordinuj.czSvazu výrobců betonu ČRČBS ČSSI.

Garant akce Týden betonu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – vedoucí Katedry technologie staveb

Akce je pořádána jako součást inovací ve výuce realizované na FSv Katedrou technologie staveb a Katedrou architektury.

Partneři Projektu

Hlavní partneři
ZAPA beton a.s., PERI a.s., Scaserv a.s., Metrostav a.s., TSB Facility s.r.o. a TSB Eco Cleaning s.r.o.

Partneři
Hinton a.s., HOCHTIEF CZ a.s., PORR a.s., PP 53, a.s., Skanska a.s., VINCI Construction CS a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., SYNER, s.r.o., Trigema a.s., VCES a.s., VW WACHAL a.s., MIRRO s.r.o., KONSIT a.s., Xypex CE s.r.o., GEMO a.s., Strabag a.s., GJW Praha spol. s. r. o., AMADEUS Real Estate a.s., PSG Construction a.s.

 

VÝZVA PRO STUDENTY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT

Zapojit se mohou studenti napříč celou fakultou, tedy přes různé specializace a programy. Cílem je propojení odborností a realizace v týmu.

Účastnit se mohou pouze studenti Fakulty stavební ČVUT.

Partneři

Hlavní partneři

Partneři

Záštita

Děkana FSv ČVUT prof. Jiřího Máci