Studenti Fakulty stavební ČVUT uspěli v soutěži společnosti DELOITTE a získali i nabídku zaměstnání

Studenti Fakulty stavební ČVUT uspěli v soutěži společnosti DELOITTE a získali i nabídku zaměstnání

V soutěži poradenské společnosti DELOITTE, určené studentům ekonomického či finančního zaměření, bodovali na konci dubna studenti Fakulty stavební ČVUT. Členkou vítězného týmu smíšeného z několika fakult byla Karolína Petrová. Výborný dojem však zanechali i další účastníci z naší fakulty –  Jakub Moravec, Filip Pavka a Jan Pekárek. Všichni jsou studenty oboru Projektový management a inženýring a po ukončení soutěže obdrželi od společnosti DELOITTE nabídku na zaměstnání.

V soutěži, jíž se kromě jiných škol účastnili například zástupci Vysoké školy ekonomické či Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, museli studenti nejprve projít Financial Workshopem. Dále byli rozděleni do týmů, kdy každý tým vypracoval případovou studii týkající se záležitostí fúzí a akvizic prodávaných a kupovaných společností.  Zde naši zástupci prokázali vynikající znalosti z předmětu financování, srovnatelné s úrovní soutěžících z ekonomických škol. V úkolu zaměřeném na ocenění Real Estate projektu, jímž byl velký průmyslový sklad včetně pozemku, již měli naši zástupci jasnou převahu.

GRATULUJEME!

Zleva – Jakub Moravec, Karolína Petrová, Jan Pekárek. Filip Pavka

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.