Vánoční zdravice děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze

Vánoční zdravice
děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze

Zveme vás k online setkání s děkanem fakulty prof. Jiřím Mácou a poslechu vánoční zdravice.

Přejeme všem klidné a radostné Vánoce a vše dobré do roku 2023.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.