Pilotní realizace unikátního vícevrstvého sanačního systém na pevnosti z roku 1937

Pilotní realizace unikátního vícevrstvého sanačního systému, vyvinutého na Fakultě stavební, na pevnosti z roku 1937

Tým výzkumníků z Fakulty stavební vyvinul unikání vícevrstevný sanační systém určený pro trvanlivou rekonstrukci povrchových vrstev pevností z 30. let 20. století a úspěšně ho i za pomoci studentů otestoval na fakultním experimentálním pevnostním objektu typu vzor 37 A-140Z z roku 1937 v Mradicích na Lounsku.

nedostatky dosavadních sanací

Podle slov vedoucích týmu výzkumníků doc. Jiřího PazderkyKatedry konstrukcí pozemních stavebdoc. Pavla ReitermanaExperimentálního centra zkušenosti z praxe v oblasti sanací povrchových vrstev prvorepublikových pevností jednoznačně ukázaly na potřebu robustního profesionálního řešení, které bude navrženo specificky pro potřeby pevnostních objektů. Provedený průzkum a monitoring jasně prokázal nedostatečnost jak současných jednoduchých řešení na bázi nátěrů nebo tenkovrstvých omítek, tak i nespolehlivost řešení na bázi komerčních sanačních systémů určených pro běžné stavby. Zásadním nedostatkem současných řešení pak je nedostatečná trvanlivost pro takto exponované objekty, nepřizpůsobenost technologií specifikům pevnostních objektů a obvykle i historicky nepřesný vzhled sanovaného povrchu.

Unikátní vlastnosti nového sanačního systému

Vícevrstvý sanační systém vyvinutý týmem odborníků z Fakulty stavební ČVUT disponuje dlouhodobou trvanlivostí, je odolný vůči vlivům střídání teplot a povětrnosti, zejména ale dokáže eliminovat tvorbu kalcitových výluhů, které jsou nejvážnější hrozbou trvanlivosti povrchové vrstvy pevnostních objektů v dlouhodobém časovém horizontu. Systém se skládá ze čtyř základních vrstev – podkladního krystalizačního nátěru, modifikované jádrové krystalizační malty, výztužné sítě mechanicky kotvené k původní konstrukci a svrchní omítky s krystalizační příměsí.

Na obnově pevnostního objektu, na němž se systém testoval, pracoval tým letos od července do listopadu. Spolu s rekonstrukcí povrchu fasády, kdy byla svrchní krycí omítka v místech oblin nanášena pomocí ramenátů a dalších pomocných konstrukčních prvků, aby bylo dosaženo autentické geometrie objektu, byly provedeny i doplňující sanační práce na dalších částech objektu tak, aby bunkr byl v celkově vyhovujícím stavu.  Dokončení povrchu maskováním by mělo proběhnout v příštím roce.

O projektu

Unikátní vícevrstvý sanační systém byl vyvinut v rámci projektu NAKI II – DG18P02OVV063 pro trvanlivou rekonstrukci povrchových vrstev pevností z 30. let 20. století. Bunkr v Mradicích na Lounsku je zvenku volně přístupný, nachází se na souřadnicích 50.3345400N, 13.6748600E.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.