Výstava kreseb studentů – Telč 2021 a 2022

Výstava kreseb studentů - Telč 2021 a 2022

Děkan Fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
a vedoucí Katedry architektury prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
si vás dovolují pozvat na výstavu kreseb studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT

TELČ – ročník 2021 a 2022

Zahájení výstavy proběhne v úterý 28. února 2023 v 17.00 hodinGalerii FSv, Thákurova 7, Praha 6

Výstava potrvá do 31. 3. 2023

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.