Výstava: Revitalizace areálu Papírny Bubeneč » Základní škola Mlýnská

Výstava studentských návrhů
revitalizace areálu Papírny Bubeneč
» Základní škola Mlýnská

atelierů Lédl – Hájková – Slavkovský a Dvořák – Trojan

Městská část Praha 6Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze vás zvou výstavu
studentských návrhů revitalizace areálu Papírny Bubeneč » Základní škola Mlýnská
atelierů Lédl – Hájková – Slavkovský a Dvořák – Trojan.

Vernisáž proběhne v pátek 2. 3. 2023 v 16:00 v Galerii Chodba, 3. patro, Úřad MČ Praha 6, Československé armády 23.

Výstava potrvá cca 2 měsíce.

O výstavě

Zadáním pro studenty Fakulty stavební ČVUT studijního programu Architektura a stavitelství v rámci ateliérů ATA3 bylo zpracování návrhu na revitalizaci historického komplexu papíren pro účely výstavby základní školy a dále řešení rozsáhlého území podél plavebního kanálu pro vytvoření sportovního a rekreačního  zázemí školy, které by mohlo sloužit i veřejné rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě.

Ukázka vizualizací návrhů

Fotografie z vernisáže