Výstava: Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

Výstava: Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

Pozvánka na výstavu

Národní technické muzeum a Fakulta stavební ČVUT v Praze si Vás dovolují pozvat na výstavu:

Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa
„Jak se žilo a bydlelo“

KDY: od 8. 4. do 31. 10. 2022 
KDE: Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy, Pivovarská 5, 331 01 Plasy
informace o otvírací době a vstupném

"JAK SE ŽILO A BYDLELO"

Výstava přibližuje stavební boom 2. poloviny 19. a počátku 20. století v širokém spektru možných úhlů pohledů.

Rychlý stavební rozvoj, který byl vyvolaný z velké části potřebou ubytovat lidi přicházející za prací, kulminoval ve 2. polovině 19. století a na počátku století 20. všech velkých českých a moravských městech a jeho projevy se staly neopomenutelnou součástí vizuálního charakteru měst. Tehdejší možnosti např. zásobování vodou, kanalizace, vytápění, osvětlení a oslunění a další, jsou pro nás již těžko představitelnou součástí života.

Výstava Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa vznikla ve spolupráci NTM a Fakulty stavební ČVUT v Praze a byla podpořena projektem Ministerstva kultury ČR NAKI II č. DG18P020VV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“.