Výstava „Údržba a sanace stavebních objektů kulturního dědictví a jejich ekonomické aspekty“

Výstava "Údržba a sanace stavebních objektů kulturního dědictví a jejich ekonomické aspekty" seznámí veřejnost s případovými studiemi i postupy

Výstava, na níž se se pod vedením prof. Renáty Schneiderové Heralové, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, podíleli odborníci její domovské Fakulty stavební ČVUT společně se specialisty z Kloknerova ústavu ČVUT, se věnuje tématice péče o nemovité kulturní památky, a to i z pohledu ekonomických aspektů. Zájemci si po načtení QR kódu budou moci například vyzkoušet jeden z výstupů projektu – software, který umožňuje odhad nákladů různých variant údržby a sanace s důrazem na respektování kulturní a historické hodnoty.

o výstavě

V rámci výstavy, která bude probíhat od 20. září do 21. listopadu 2022 v atriu Fakulty stavební ČVUT, se široká veřejnost může prostřednictvím panelů seznámit jak s konkrétními řešeními jednotlivých případů nemovitých kulturních památek, tak s postupy, jak k péči o tyto objekty přistupovat z hlediska oprav, údržby, ekonomiky staveb a udržitelné správy majetku.

ÚDRŽBA A OBNOVA památek v ČR

Projekt tak reaguje na situaci, kdy je v Česku více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek a velký počet z nich je v havarijním stavu. Řada z nich však nenalézá patřičné využití, a tak chátrají a znehodnocuje se jejich kulturně-historická, ekonomická i užitná hodnota. Včasná a správně provedená údržba by přitom dokázala výrazně prodloužit životnost objektu a snížit náklady na jeho provoz a budoucí opravy.

Výstava „Údržba a sanace stavebních objektů kulturního dědictví a jejich ekonomické aspekty“ je jedním z výstupů projektu NAKI MK ČR, číslo: DG18P02OVV012.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.