Výstava ukázek nového Státního mapového díla ČR

Výstava ukázek nového Státního mapového díla ČR

2. 5. – 18. 6. 2024 v atriu Fakulty stavební ČVUT

Nové Státní mapové dílo nahrazuje více než 50 let vytvářené a aktualizované Základní mapy ČR, jejichž vznik si vyžádala společenská a politická situace po roce 1968. S jeho ukázkami se lze až do 18. června 2024 seznámit v Atriu Fakulty stavební.

Ukázky Státního mapového díla lze zhlédnout na celkem devíti panelech, na šesti z nich se jedná o ukázky mapových listů jednotlivých měřítek map, na zbývajících třech jsou hlavní informace o novém Státním mapovém díle a další informace o Zeměměřickém úřadu.

Nová podoba Státního mapového díla má oproti dřívějším Základním mapám ČR bohatší a jemnější značkový klíč a vyznačuje se vyšší přesností. Mapové dílo je publikováno ve dvou souřadnicových referenčních systémech a tomu odpovídajících kladech mapových listů – v národním S-JTSK a mezinárodním (evropském) ETRS89-TMzn. Součástí tištěných map stejně tak jako volně dostupných tiskových podkladů jsou oproti Základním mapám ČR podrobnější informace pro orientaci v terénu a navigaci. Zcela nově byl zpracován výškopis, kdy nové vrstevnice vychází z dat Digitálního modelu reliéfu páté generace zpracovaného na podkladě laserového leteckého skenování.

Vlastní tvorba byla zahájena v roce 2019, nejprve v Zeměměřickém odboru Pardubice, poté se přidalo i pracoviště ZÚ v Sedlčanech. Do projektového týmu byl s ohledem na kompatibilitu civilního a vojenského Státního mapového díla přizván i zástupce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Nové Státní mapové dílo bylo dokončeno v prvním pololetí roku 2023 a 1. července 2023 zpřístupněno veřejnosti jako otevřená data. Na díle se podílel 65členný zpracovatelský tým kartografů a vývojářů, zpracováno bylo více než 27 tisíc mapových listů, dílo je i nadále průběžně aktualizováno.

Pro naši fakultu je Státní mapové dílo důležité nejen z hlediska výuky, ale také z hlediska využívání poskytovaných dat v rámci realizovaných projektů. 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.