Výzkum linií a geoglyfů na planině Nasca

Výzkum linií a geoglyfů na planině Nasca

Odborníci z Katedry geomatiky spolu se specialisty  HTW Dresden a Akademie věd ČR stojí za výzkumem linií a geoglyfů na planině Nasca v Peru. Fakultní tým pod vedením prof. Karla Pavelky využil z výzkumných metod například fotogrammetrii, kdy se povrch analyzoval za pomoci leteckých snímků, cílených přeletů nad pampou, fotografií z dronů či pozemním měřením. Byl zde využit i dálkový průzkum Země z družic, GNSS metody a další vědecké postupy. Cílem bylo vědecky zaznamenat a popsat linie a geoglyfy v oblasti Nasca a Palpa, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák