Doc. Hana Krejčiříková finalistkou soutěže „Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR“

Doc. Hana Krejčiříková finalistkou soutěže „Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR“

V rámci konference ŽELEZNICE 2021/22 proběhlo vyhlášení ocenění „Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR za rok 2021“.

Mezi 5 finalistů soutěže se umístila doc. Hana KrejčiříkováKatedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

K umístění v nejužší nominaci gratulujeme!

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.,
Katedra železničních staveb

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.