Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty https://www.lvvc.cz/ je výsledkem projektu „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ vedeného doc. Pavlem Fošumpaurem na Katedře hydrotechniky v rámci programu MK ČR NAKI II – DG18P02OVV004.  Při její přípravě bylo digitalizováno množství historických dokumentů, map a výkresů, aplikace obsahuje komplexní dokumentaci historie a současnosti této unikátní vodní cesty. Aplikace je dostupná široké veřejnosti, disponuje i výkladovým slovníkem odborných pojmů, rejstříkem významných osobností a poskytuje tipy na turistické zajímavosti v okolí řek.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák