konference Zapálení 2024

Zapálení 2024
studentská vědecká konference

4. – 5. 6. 2024

Zveme všechny „Zapálené“ (studenty, pedagogy i praktiky) na sedmý ročník konference Zapálení2024, který bude tradičně zaměřen na nové poznatky v oboru požárního inženýrství a bezpečnosti staveb.

Naším záměrem je na konferenci vytvořit místo pro setkání a diskuzi studentů, pedagogů i praktiků.

Zveme studenty, zejména naše mladší studenty 3. a 4. ročníku bakalářského studijního programu Požární bezpečnost staveb, a stejně tak i studenty ostatních programů. Z řad pedagogů zveme k online účasti zejména vedoucí předdiplomních prací. Z řad praktiků zveme zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, absolventy a firmy v oboru. 

Prostor pro aktivní účast dostávají magisterští studenti 5. ročníku programu Integrální bezpečnost staveb, kteří prezentují výsledky své předdiplomní přípravy formou přednášky, odborného článku ve sborníku a posterové výstavy v předsálí včetně soutěže o nejzajímavější poster.

Odborné sekce

Sekce A = Požární bezpečnost staveb

Sekce B = Navrhování konstrukcí za požáru

Sekce C = Aktivní požární ochrana

kontakt

Ing. Marek Pokorný, Ph.D

marek.pokorny@cvut.cz

kdy

Úterý a středa 4. – 5. 6. 2024 
9:00 – 16:00

kde

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, Praha 6

Místnost B500 B (studentská místnost v přízemí naproti bufetu)

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.