Otevřeli jsme přihlášky do nového bakalářského programu Scénické technologie, který bude připravovat specialisty pro jevištní, televizní a filmový provoz

Fakulta stavební ČVUT otevřela přihlášky do nového bakalářského programu Scénické technologie

Program bude připravovat specialisty pro jevištní, televizní a filmový provoz. Na studenty čeká praxe v Národním divadle, Barrandov Studiu nebo v České televizi

O programu

Na tříletém profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Scénické technologie, k jehož studiu se uchazeči mohou zapsat na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Spolupráce byla zároveň navázána i s Národním divadlem, Českou televizí a Barrandov Studiem, kde budou mít studenti programu v rámci výuky zajištěnu odbornou praxi. První studenti budou moci zasednout do přednáškových sálů již letos v září.

Multimediální technologie, zvukový a světelný design

Absolventi programu získají znalosti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, a to zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu. Důraz je kladen na teoretické a praktické znalosti technologií, principů a postupů používaných v současnosti. Program budou zároveň doplňovat znalosti ze sféry umělecké kreativní tvorby a estetiky a praktické kurzy zvukového a světelného designu. Studenti se budou též věnovat tématu řízení multimediálních projektů pokrývajícími problematiku financování projektu, komunikace a správy souvisejících procesů.

Více v tiskové zprávě

Jak se přihlásit

Přihláška se podává elektronicky

Podávání přihlášek je otevřeno do 31. 3. 2023

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.