Student Ing. Tomáš Dejmek získal cenu Josefa Hlávky

Student Ing. Tomáš Dejmek získal cenu Josefa Hlávky

Za rok 2021 bylo oceněno celkem šest studentů ČVUT

25.11.2021

Cena Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“  určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let.

Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Ocenění za rok 2021 si studenti převzali v 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Oceněni byli také mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky.

Za Fakultu stavební byla udělena Cena Josefa Hlávky studentovi Ing. Tomášovi Dejmkovi.

Ing. Tomáš Dejmek je v současné době studentem doktorského studia Stavebního inženýrství, oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT. Vynikajících studijních výsledků dosahoval již během bakalářského i magisterského studia, která obě ukončil s vyznamenáním. Svou diplomovou práci Analýza příčin vzniku poruch zavěšeného silničního mostu zpracoval v rámci skutečné zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Práce byla řešena ve spolupráci s Katedrou ocelových a dřevěných konstrukcíKatedrou mechaniky Fakulty stavební ČVUT. V rámci práce byl zpracován pokročilý výpočetní model, a bylo provedeno rozsáhlé experimentální měření v terénu včetně dynamické a statické zatěžovací zkoušky. Za obhajobu diplomové práce byla studentovi udělena Cena Františka Faltuse a Cena profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci v kategorii Inženýrské konstrukce a mosty. 

Ing. Tomáš Dejmek se již od bakalářského studia aktivně podílí na činnostech a projektech Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT, kde se věnuje především diagnostice a prohlídkám mostů. 

Za nejvýraznější činnost studenta lze považovat vývoj diagnostické metody založené na magnetické paměti materiálu, kterou se student zabýval již ve své bakalářské práci. Vývoj diagnostické metody je podpořen v rámci grantu ministerstva kultury NAKI. V současné době je tato diagnostická metoda využívána v rámci dlouhodobého monitoringu pro detekci únavového poškození u železničního mostu na Vyšehradě. Dále je Ing. Tomáš Dejmek řešitelem grantu ministerstva dopravy TAČR programu Doprava 2020+ zabývající se hodnocením hlučnosti mostních závěrů po zabudování, což je i tématem disertační práce.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.