Unikátní lavička výsledkem studentského workshopu na Týdnu betonu

Unikátní lavička výsledkem studentského workshopu na Týdnu betonu

Betonová lavička

Betonová lavička v podobě sochy, která byla realizována v rámci 4. ročníku Týdnu betonu, je unikátní jak tvarově, tak technologií výroby. Autorem návrhu je Ing. arch. Jiří Trojan z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Lavička byla realizována studenty studijních programů Stavitelství a Stavební inženýrství (specializace Příprava, realizace a provoz staveb) v rámci týdenního workshopu před vstupem na FSv.

Byla odlita hlavou dolů ze samozhutnitelného betonu do polystyrénové formy složené ze 4 kusů vyfrézovaných do požadovaného tvaru na CNC fréze. Polystyrenové vložky byly poté uzavřeny v systémovém rámovém bednění. Velkou výzvou byla díky nepravidelnému tvaru sochy výroba výztuže, kterou studenti podílející se na akci vázali na místě, a samotné otáčení sochy realizované pomocí mobilního jeřábu.

Lavička o rozměrech 138x143x208 cm má objem 0,8 m3 a hmotnost cca 2 tuny.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.