Výstava „Česká vrcholná gotika v modelech“ v Muzeu Nové Strašecí

Výstava
"Česká vrcholná gotika v modelech"

studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT

13. 6. – 1. 9. 2024

modely středověké architektury

Fakulta stavební ČVUT v PrazeMuzeum Nové Strašecí vás zvou výstavu:

„Česká vrcholná gotika v modelech“

TERMÍN VÝSTAVY: od 13. 6. do 1. 9. 2024
ADRESA: U školy 123, 271 01 Nové Strašecí
OTEVŘENO:
úterý až pátek: 9:00 – 16:00
sobota: 9:00 – 13:00
neděle: 13:00 – 17:00

O výstavě

Expozice představuje na 20 modelů staveb vrcholné gotiky. Modely jsou v měřítku 1:100 a pracovali na nich studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. Součástí expozice jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb.

Za zmínku stojí například model cisterciáckého kláštera a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi, který měl být podle slibu Václava II. pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců. V gotickém období patřil tento klášter svými monumentálními rozměry k největším v Čechách. Jeho celková délka byla více než 100 metrů.

Nejnáročnější fázi přípravy celé expozice představovaly podklady pro výrobu modelů. „Jejich shánění často vypadalo jako detektivní pátrání. U řady staveb jsou podklady jen v náznaku, takže jsem se inspiroval třeba obdobnými stavbami ze stejného období či stavěné stejnou stavební hutí. Vždy jsem se ale snažil, aby model mohl co nejvíce odpovídat realitě,“ vysvětluje autor podob Ing. arch. Vojtěch Dvořák. Většinu modelů přitom konzultoval s odborníky, převážně z NPÚ Praha, Akademie věd ČR či Muzea HMP, a informace dále doplňoval dalšími dostupnými prameny z archivů a knihoven.

Autoři výstavy: Ing. arch. Vojtěch DvořákIng. Michal Chalupa
z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.