Výstava „Praha kamenná“

Výstava "Praha kamenná"

Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy

Základní informace

Výstava: Praha kamenná – Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy

Výstavu je možné navštívit od 9. července do 31. října 2022

Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 191/3, 110 00 Praha 1

O výstavě

Výstava je v evropském měřítku ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce s nimi. Mapuje historii kamenického řemesla v dějinách města Prahy v kontextu celoevropských dějin.

Je výsledkem tříleté práce skupiny odborníků z Fakulty stavební ČVUT,  Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR a to v oblasti stavební historie, stavebnictví, geologie a jiných přírodních a technických věd. Výzkum byl zaměřen na vývoj kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století. Předmětem výzkumu byly historické stavby a artefakty z kamene, na kterých byly postupně identifikovány stopy po historických nástrojích. Na základě zpracování 3D modelů těchto stop vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů, které se v dnešní době již dávno nepoužívají.

Na výstavě budou k vidění mj. právě rekonstruované dobové nástroje, příslušné vždy k dané slohové etapě (románské, gotické, renesanční, barokní, 19. a 20. století). Prezentovány budou i samotné stopy ve vybraných objektech, které znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury. Návštěvník si dokonce v simulované středověké kamenické dílně bude moci tyto nástroje vyzkoušet, aby měl možnost pochopit praktičnost a jedinečnost nástrojů našich předků. Kromě nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Výstava „Praha kamenná“ s podtitulem „Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy“ vznikla v rámci projektu č. DG20P02OVV021 s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ programu NAKI.

Foto: Karlův most, detail středověkého kvádru (vpravo) s viditelnými stopami opracování zubatou sekerou; replika nástroje (vlevo), foto M. Panáček

Foto: ukázka z expozice – repliky nástrojů, sekery s plochými zuby, dláto, foto K. Kovářová

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.